Naposledy zobrazené

 

Kontaktujte  nás

u Dreveného tata
Vladimíra  Rosinská

Hodžova 8,
93601 Šahy

tel: 0903 329 059

dreveny.tato@gmail.com

vladjaros@gmail.com


U dreveného tata
 


logo-orienthouse.jpg

Arganový olej, šperky,
ručne tkané šály -
PRÁVE TU - priamo z Orientu
...


Palivový kondicionér 3v1 pre vaše motory

Šetrí váš motor aj životné prostredie


 Najnakup.skFantastická Faidra ( L. Ťažký )

Cena 1.65
Dostupnosť: skladom +1
Kód produktu: antiq119
Výrobca: Smena 1991
KS

Alegorický novelistický triptych, zachytávajúci osudy slovenských emigrantov.Ladislav Ťažký, 1924 - 2011:

Vzdelanie získaval v Čiernom Balogu a vo Vojenskom zemepisnom ústave v Bratislave, kde sa vyučil za kartografa. Následne pracoval ako lesný robotník, neskôr na stavbe cesty Brezno - Čierny Balog - Detva. V roku 1943 bol odvelený na východný front ako mapár. O rok neskôr ho zajali Nemci a internovali ho v Rumunsku. Z internačného tábora ušiel, opätovne bol však chytený v Maďarsku, väznený v Satoraljaujhely a v Košiciach, napokon ho previezli do zajateckého tábora v Rakúsku. Po vojne krátko pracoval ako technický kreslič v Košiciach a sociálny referent na ONV v Brezne. V rokoch 1948-1952 študoval na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe a následne bol pracovníkom na oddelení kultúry ÚV KSS v Bratislave. Tri roky bol v pozícii vedeckého ašpiranta Inštitútu spoločenských vied v Prahe. Istý čas sa venoval vlastnej tvorbe, pracoval však aj v redakcii denníka Smena. Za verejne prezentované postoje, v ktorých ostro odsúdil vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa ho vylúčili z KSS a zo Zväzu slovenských spisovateľov a od roku 1970 mal zákaz publikovať. Neskôr bol pridelený na prácu v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. Od roku 1979 pracoval v rôznych podnikoch a za pomoci Slovenského literárneho fondu sa venoval aj tvorbe. Počas normalizačného obdobia bol pod policajným dohľadom. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky mu bola ponúknutá kandidatúra na prezidenta SR, ktorú odmietol. Od roku 1990 zastával funkciu čestného predsedu Spolku slovenských spisovateľov, člena Predsedníctva Matice slovenskej a predsedu Prezídia Matice slovenskej. Funkciu predsedu neprijal, hoci bol do nej zvolený. Bol aj externým poradcom prezidenta Slovenskej republiky. Až do svojho skonu žil v Bratislave a bol literárne a publicisticky činný